Het bestuurd van de Stichting Scholierenvervoer Zeeland (SSZ) bestaat uit de gezamenlijke bestuurders van alle scholen voor VO en MBO in Zeeland.

In de huidige vorm werkt het bestuur met een mandaat vanuit het Zeeuws Bestuurdersoverleg (ZBO). Het ZBO is de eigenaar van de Stichting Scholierenvervoer. Momenteel zoeken we een deze overgangssituatie naar een werkbare vorm die recht doet aan de doelstellingen van de Stichting, de belangen van alle partners (ouders èn scholen) en daarmee ook alle scholieren die afhankelijk zijn van openbaar busvervoer in Zeeland.

Momenteel is de heer H.J. van Arenthals, voorzitter College van Bestuur van Scalda, voorzitter van de Stichting Scholierenvervoer Zeeland (SSZ). De bestuurders van zowel Calvijn College als de Pontes Scholengroep (respectievelijk de heer J. Bakker en de heer K. Terlage) zijn eveneens lid van het bestuur.

De Stichting wordt ondersteunt door een beleidsadviseur.