Alle activiteiten hebben als uitgangspunt het doel van de stichting, te weten het bewaken en verbeteren van het leerlingenvervoer als het gaat om:

  • de kwaliteit (overstappen, reistijd, vertrekmomenten, etc.)
  • de betaalbaarheid (kosten voor leerlingen, kosten beheer activiteiten, etc.)
  • de dekking (iedere leerling 10 km in de winter en 15 km in de zomer)
  • en de toekomst (veiligstellen vervoer op lange termijn)


De stichting heeft deze algemene doelen vertaald in zes concrete en meetbare doelen, te weten:

  1. Er is niet meer dan één overstap van bus op bus of tussen bus en trein per reis.
  2. Leerlingen die langer dan 20 minuten met de bus reizen moeten kunnen zitten.
  3. De reistijd met het openbaar vervoer mag niet meer zijn dan anderhalf maal de directe reistijd die je er met de auto over zou doen.
  4. De halte moet maximaal op 15 minuten fietsafstand van het woonadres zijn.
  5. De leerling moet in de ochtend minimaal 1 vertrekmogelijkheid hebben naar school gericht op het eerste lesuur. In de middag geldt dat de leerling minimaal drie vertrekmogelijkheden heeft naar huis te weten rond 14.30, 15.30 en 16.30 uur.
  6. De leerling moet in de ochtend op school niet meer dan 20 minuten wachten voordat de eerste les begint, na de laatste 3 lesuren moet de leerling maximaal 20 minuten later kunnen vertrekken.

Bij de aanbesteding van het openbaar vervoer voor de periode 2015 - 2025 in Zeeland zijn de doelen van de Stichting Scholierenvervoer Zeeland opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. De Stichting is hierdoor (gespreks)partner voor het scholierenvervoer en Connexxion dient de gestelde doelstellingen na te leven.