De Stichting kent drie belangrijke partners, te weten:

  • de provincie Zeeland als formeel opdrachtgever van het openbaar vervoer;
  • de uitvoerder Connexxion.
  • het Zeeuws Bestuurders Overleg (ZBO)

Het Zeeuws Bestuurders Overleg (ZBO) is eigenaar van de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Afgevaardigden uit het ZBO zijn dan ook bestuurder van de Stichting. De provincie Zeeland is opdrachtgever voor het OV in Zeeland, via het OPOV vind overleg plaats over het OV. Connexxion is uitvoerder van het OV en er is intensief overleg over de diensten voor het scholierenvervoer