Het leerlingenvervoer in Zeeland is in de achterliggende jaren snel gegroeid. Van enkele honderden leerlingen die op basis van de nieuw aangeboden ritten een abonnement kochten voor het scholierenvervoer tot ruim 2500.

Subjectieve kwaliteit
Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe deze leerlingen de kwaliteit van het vervoer ervaren, wordt in het najaar een kwaliteitstoets gehouden onder al de leerlingen die met het openbaar vervoer naar school gaan.

Objectieve kwaliteit
Naast de subjectieve kwaliteit die de leerlingen ervaren, wordt ook de objectieve kwaliteit gemeten aan de hand van de reispatronen van de leerlingen. Op basis van de dienstregeling wordt voor iedere leerling berekend hoe snel hij of zij op school kan zijn, hoeveel overstappen dit met zich meebrengt en wat de vertrekmogelijkheden zijn. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het bedrijf A-partner in de periode februari - maart. De resultaten van dit onderzoek worden in april gepresenteerd.

Beide kwaliteitstoetsen worden samengevat in een aantal concrete verbeteringsvoorstellen voor het leerlingenvervoer. Deze worden besproken in het Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV), ofwel het Reizigersoverleg Zeeland, en met de vervoerders/Provincie. Beide kwaliteitstoetsen worden gesubsidieerd door de provincie Zeeland.

Hieronder is het meest recente rapport te downloaden:

Rapport Kwaliteitsonderzoek Scholierenvervoer Zeeland 2016-2017