Ieder jaar houdt de Stichting Scholierenvervoer Zeeland een kwaliteitsenquête onder de leerlingen om zicht te hebben op de dienstverlening. Daarnaast heeft ze een adviserende functie in het overlegplatform voor openbaar vervoer (OPOV) welke overleg heeft met de Provincie Zeeland. Ook via de vervoerscoördinatoren ontvangt ze klachten en geadviseerde verbeterpunten.

Borgen en verbeteren van kwaliteit vervoer
Het doel van de stichting  is het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het vervoer van de scholieren van het voortgezet onderwijs in Zeeland. In de winter gaat het om vervoer van leerlingen die verder dan 10 kilometer en in de zomer verder dan 15 kilometer vanaf de school wonen. 

Onder het verbeteren van de kwaliteit van het vervoer verstaan we:

 • het versnellen van de routes;
 • het verminderen van de wachttijden tijdens de reis;
 • het verminderen van het aantal overstappen tijdens de reis;
 • het verhogen van het comfort tijdens de reis (zitplaats, minder lopen).
 •  

Meetbare normen voor deze kwaliteit:

 • Tarieven niet hoger dan die van het reguliere busvervoer;
 • Maximaal één overstap per reis;
 • Reistijden van deur-tot-deur niet langer dan tweemaal onder de 15 kilometer en anderhalf maal boven de 15 kilometer de reistijd met de auto;
 • Afstand tot de opstaphalte maximaal 15 minuten fietsen;
 • Vertrekmogelijkheden ochtend minimaal één;
 • Vertrekmogelijkheden middag minimaal drie (14.30,15.30 en 16.30 uur);
 • Wachttijd na aankomsttijd op school voor het eerste lesuur maximaal 20 minuten;
 • De maximale wachttijd voor het eerste lesuur is 20 minuten, daarna 15 minuten;
 • De maximale wachttijd na het laatste lesuur is 15 minuten, daarvoor 25 minuten.